Hampa-Fiberisolering FS: golv- och takisolering

fördelas med hand på ytan

HDWFS - golv- och takisoleringen som fördelas med hand på ytan kan bara användas på horisontella hålrum (golv- eller takisolering). Använd arbetshandska för att inte skada dig när du klipper av tråden. Isoleringen levereras i balar på 45x45x80 (ca. 30 kg). När du klippar av de 3 trådarna, blir hela balen större. Luckra upp materialet genom att röra om i det. Bär ett andningsskydd medan du gör det. Fördela materialet lätt inom hålrummet som skall isoleras. Öppna balarna några dagar innan du isolerar med dem.

Räkna ut fördelningstäthet

Du måste nå i genomsnitt 60 kg/m³ HDWFS - fiberisoleringen. Du räknar ut hur stor ytan är som skall isoleras. Med den följande tabellen (Hur mycket yta kan man isolera med en bal?) bestämmer du antalet balar som behövs. Du lägger ut dem, öppnar dem och ser till att du använder alla balar för att garantera genomsnittet. Man behöver inte stoppa in mer isolering senare.

Med en bal på 30 kg kan du isolera följande ytor:

Isoleringstjocklek 10cm 12cm 14cm 16cm 18cm
1 bal till 5,0m² 4,2m² 3,6m² 2,1m² 1,8m²

Exempel: Oisolerade tak brukar man isolera med en tjocklek fr.o.m. 14 cm.

Yta vid en tjocklek av 25m² 50m² 80m² 100m² 120m²
Så många balar behöver du HDW Fs 7 balar 14 balar 22 balar 28 balar 34 balar
  • Balarna är högtryckspressade.
  • Om man öppnar balen, får isoleringen en optimal täthet på 1-2 dagar.

Vi rekommenderar att du rör om i materialet, men du behöver inte dra isär de enstaka fibrerna.

Fördelning

Börja med att stoppa in i hörnet och områden där det är svårt att komma åt och när du börjar med en ny bal, fortsätt där du slutade att stoppa in. Annars fördelar du bara materialet i hålrummet med handen.

OBS!

För att vara säker på att fiberisoleringen inte kan smula genom golvet i rummet som ligger under kan du lägga ett skydd i form av vindpapp.

Byggfysikaliska Egenskaperna
HDW FS Certifieringsnummer ETA 0016/01
Complex thermal conductance 0,045 W/mK / 0,91 mh²
Fire protection class C & E
Humidity sorption 3,89 kg/m²
Aerodynamic resistance 1,2 kPas/m²