LLS-200: Hampa-Fiberisolering lättlera-blandning

Användningsområden:

  • belastbar isolering av hålrum
  • flytande golv
  • inbyggnad av golvvärme
  • belastbar takisolering
  • lättkonstruktion och renovering av vinden
  • komplettering av äldre isoleringar som t.ex. kutterspån

Lättlera-blandningen är ett stabilt och lätt material som förhindrar att isoleringen glider bort om den belastas. Man använder den som termisk och akustisk isolering för hålrum där man har lätt att komma till. Den är lämplig för raka och stora isoleringsområden.

Denna isolering tolererar tryck och man kan gå på den utan att den ger med sig.

Kompakt material

Fiberisolering består av hampaspån som har omgivits med en fet lera. Det handla om ett kompakt material som inte går sönder även om det belastas, dvs. det kan inte uppstå en volymförlust genom att delar faller av eller smulas sönder.

Byggfysikaliska Egenskaperna
Certifieringsnummer ETA 0035/2006
täthet (när den är fördelad) 200 kg/m³
trygghållfasthet 8000 kg/m²
statisk värmeledningsförmåga 0,07 W/mK
dynamisk värmeledningsförmåga 0,35 m²/h
vattendiffusion ca. µ = 5
complex thermal conductance 060 / 035
aerodynamic resistance 3,4 kPas/m²
brandskyddsklass B2
k WLG 070/0350

Isolering av trampljud och annan ljudisolering

Lättlera-blandningen består av hampaspån som omges med lera. Enbart hampaspån isolerar redan ljud om det inte har leran omkring sig. Dämpningsmått av ljudet inom ett rum är 35 db om man använder en 7,5 cm tjock lättlera-blandning. Detta motsvarar en 12 cm tjock vägg av fasadsten som är putsad på båda sidorna.

Om man skall isolera trampljud, så skall man montera ett flytande golv, dvs lättlera-blandningen förtätas (förtätningsmått c:a 12%) och därefter byggs golvet på lättlera-blandningen utan att det har någon förbindelse med bjälklaget.

Lång form

Lättlera-blandningen produceras som långa spån som inte kan rulla iväg, så att det är garanterat att materialet inte kan glida bort på ställen där man brukar gå.

Klistereffekt av leramantel

Dessa hampa-lera-spån håller ihop genom sin långa form och klistereffekten som leran har. Klistereffekten resulterar i att fuktigheten inte alltid är lika hög.

På så sätt bildas det en stabil isoleringsvolym utan skarv när golvet utsätts för tryck.